Сдружение

Сдружение

Клуб „Зелена стъпка“ е основан на 07.03.2014 г. в град Разград. Първоначално клубът е част от ТД „Буйна гора“. На 13.11.2015 г. Разградски окръжен съд регистрира Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Зелена стъпка“. На 08.12.2015 г. СНЦ „Зелена стъпка“ е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. На 16.12.2015 г. СНЦ „Зелена стъпка“ е прието за член на Българска федерация по туризъм.

Основите на клуба са изградени върху популяризирането на здравословния начин на живот и приключенския спорт. В годината на основаването на клуба проведохме две големи прояви (Великденски крос и Лудогорски маратон), които се радват на голям успех. Организираме парково бягане всяка събота и вечерни градски бягания и бягания сред природата. Наши членове участват и в други състезания в България и в чужбина. През 2015 година добавихме ново състезание към нашето портфолио – полумаратон “Камчийски пясъци” по плажната ивица около устието на река Камчия. През 2016 година осъществихме и първия трансграничен маратон Via Pontica – от Крапец до Мангалия.

Освен организиране на състезания и групови бягания, нашият клуб организира и други инициативи, насочени към здравословния и активен начин на живот.

Ако споделяте идеите ни, подкрепяте ги и искате да сте част от тази инициатива, можете да кандидатствате за член на Клуб по спортен туризъм „Зелена стъпка“. Уставът на сдружението и молба – декларация можете да намерите като използвате бутоните на тази страница.

Молбата-декларация за желаещите да станат членове на "Зелена стъпка" може да се попълва електронно и на хартия. Встъпителната вноска може да се плати в клон на Токуда банк. Номерът на банковата сметка е BG05CREX92601061398101, BIC:CREXBGSF, титуляр КСТ Зелена стъпка. По време на ежеседмичните неделни бягания в Градски парк Разград също може да се заплати вноска и да се попълни молба. Документи могат да се изпращат и на имейл office@green-foot.net. Встъпителната такса е 10 лева. След одобрението се заплаща годишният членски внос, който е в размер на 20 лева. Членовете ползват отстъпка от 30% от таксата за всяко състезание на "Зелена стъпка" и отстъпка от таксите на други състезания и от продажните цени на магазини, които продават спортни стоки.

Участието във фейсбук групата на „Зелена стъпка“, традиционните паркови бягания или другите наши прояви не са обвързани с членство в Сдружението.