Паркови Бягания

Паркови Бягания

29 април 2018, неделя неделя 10:00 часа


Парковите бягания са най-достъпната спортна проява на Зелена стъпка.

От основаването на клуба на 07.03.2014 г. са проведени над 200 паркови бягания. Те се провеждат в неделя, през топлите месеци от 9:00 ч, през студените от 10:00 часа. Мястото на провеждане е Градски парк – Разград. Стартът е пред Ронда. Участието е без записване и без такса за участие.

Ежеседмичните неделни паркови бягания целят популяризирането на любителското бягане за здраве и приобщаването на широк кръг хора във всякаква възраст към редовни любителски спортни занимания. Неделните паркови бягания нямат състезателен характер. Според възможностите и спортната си подготовка всеки участник може да избира темпото и дистанцията, която ще бяга. Почти всяко от неделните бягания е подробно фотографирано. Снимките се намират на страницата на клуб „Зелена стъпка“ във Фейсбук.

Използват се две трасета:

  • трасе от един километър с настилка асфалт;

  • трасе от 2.5 километра с разнообразна настилка – асфалт, плочки и пътечки без настилка.

В зависимост от условията, бягането се провежда по едно от двете трасета. Стандартната дистанция е 5 километра, което означава 5 обиколки на първото трасе или 2 обиколки на второто трасе.

Обикновено парковите бягания се провеждат без времеизмерване. През 2018 обаче планираме две парковите бягания с времеизмерване във вид на състезание. Датите за тези малки състезания са 25 март и 7 октомври. Ще осигурим маркирано трасе и класиране. Участието ще бъде без такса, записването ще се извършва на място преди старта.