Камчийски пясъци 2018

27 май 2018, неделя 07:00 часа


I Декларирам, че:

 1. Информацията подадена от мен в регистрационния формуляр е вярна;

 2. Имам или ще имам навършени 18 години в деня на състезанието;

 3. Участвам доброволно в състезанието, съзнавам потенциалните рискове и нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време състезанието; 

 4. Съм физически подготвен и психически здрав;

 5. Здравословното и физическо ми състояние позволяват да участвам в състезанието, като с участието си не извършвам действия, противопоказни на лекарско предписание;

 6. Ще се придържам към състезателния маршрут и няма да напускам спортната проява преди финала, без да съм уведомил контролните постове и/или организаторите;

 7. Няма да търся отговорност от организаторите, в случай на травми от всякакъв вид, причинени по време на състезанието;

 8. От мен и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да бъдат извършвани действия, с които да се претендира изплащане на обезщетения от организаторите и/или спонсорите на събитието за претърпени от мен вреди по време на или след участието ми в състезанието;

 9. Аз или моите родители/настойници/попечители ще заплатим разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендираме за възстановяване на претърпени разходи от организаторите и/или спонсорите на състезанието.

 10. По време на състезанието няма да изхвърлям отпадъци по трасето, освен на не повече от 50 метра от старт/финала и пунктовете по трасето и то в предвидените за отпадъци места;

 11. Няма да използвам забранени в спорта стимуланти;

 12. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и правилата за участие и и съм съгласен с тях, което потвърждавам с отметка при регистрацията си.

II Давам съгласието си:

 1. Да получа лекарска помощ при нужда по време на състезанието;

 2. Да бъда фото и видео заснеман по време на състезанието и фото и видеоматериалите да бъдат публикувани и използвани с рекламна цел;

 3. Да не бъда класиран, ако наруша правилата на състезанието;

 4. Организаторите да съхраняват информация за мен – имена, дата на раждане, пол и други данни, изисквани от процедурата по регистрацията;

 5. Организаторите да публикуват информация за участието ми в състезанието.

*За непълнолетни писмено съгласие декларира родител/настойник/попечител или треньор, съгласно правилата на състезанието.

III Организаторът клуб „Зелена стъпка“ не носи отговорност за:

 1. Наранявания, контузии, травми, болестни състояния или смърт на участниците в състезанието;

 2. Достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация.

IV Правила:

 1. Състезателите са длъжни да се придържат към трасето, което следва бреговата ивица, като не се отдалечават на повече от 15 метра от водното пространство, освен ако няма маркиран от организаторите коридор;

 2. Всеки състезател трябва да се стреми да се движи и разминава безопасно за останалите участници и други хора, които се намират на и около трасето. При разминаване се придържайте вдясно.

 3. Времеизмерването се извършва със SI чипове. Всеки състезател ще получи SI чип за временно ползване заедно със състезателния си номер. SI чипът е готов за употреба без необходимост от чекиране или изчистване на старта. На всеки пункт, както и на финала има станции, в които състезателят трябва да постави SI чипа си за да бъде записано времето му върху него. Състезателите пренасят SI чиповете си като ги поставят на пръст на ръката си. След финиширане чиповете се връщат на организаторите. Състезатели, които не успеят да финишират също трябва да върнат SI чипа си на организаторите. Двойка придружаван и придружаващ състезател получават общо един чип и имат еднакъв резултат;

 4. До състезанието се допускат само регистрирани участници, които са заплатили таксата си за участие и са прикрепили стартовия си номер;

 5. Състезателите са длъжни да следват стриктно указанията на организаторите, както и на спасителите при преминаване на устието на река Камчия;

 6. Състезателите могат да преминават река Камчия с газене само през маркирания от спасителите брод. Състезатели, които не желаят да преминат реката с газене могат да я пресекат с осигурени от организаторите плавателни средства. Тези участници ще трябва да преминат през допълнителни препятствия и да използват спасителни жилетки. Придружавани и придружаващи състезатели трябва да преминат река Камчия само заедно и с плавателно средство.

 7. Медицинските лица или организаторите могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо или психическо състояние не позволява по-нататъшното му участие в състезанието.

 8. Организаторите имат право да променят мястото на старт/финала и трасето, ако вълнението на морето, състоянието на реката или брода не позволяват безопасно преминаване.

 9. Такси за участие не се връщат, освен ако бягането не се състои по вина на организаторите;

 10. Организаторите имат право да прекратят и/или насрочат състезанието на нова дата при невъзможност да бъде проведено или заради природно бедствие, война, тежка гръмотевична буря, терористичен акт, ураган или друга заплаха за живота на участниците;

 11. Всички участници са длъжни да се явят не по-късно от един час преди старта ако не са получили стартовите си номера и не по-късно от 30 минути преди старта, ако вече са ги получили.

 12. Организаторите може да поискат по време на получаване на състезателните номера всички състезатели собственоръчно да разпишат отпечатана на хартия декларация, представляваща по-горния текст или всеки състезател да удостовери с подписа си съгласие с по-горния текст;

 13. Всеки придружаващ състезател подписва специална декларация при получаване на стартовите номера.

V Препоръки:

 1. Препоръчително е извършването на предсъстезателен медицински преглед (включващ замерване на пулс и кръвно налягане) не по-рано от 3 дена преди състезанието;

 2. Препоръчително е сключването на застраховка;

 3. Препоръчваме състезателите да използват шапка или кърпа за глава при слънчево време, както и слънцезащитен крем;

 4. Закрепяйте номера си на предната част на екипа си здраво с 4 секретни игли, така че да е сигурно, че няма да падне и ще бъде лесно различим;

 5. Въпреки, че някои състезатели изминават цялото трасе боси, убедете се, че ходилата ви няма да се наранят от по-едър пясък и миди, особено на по-дългата дистанция. Освен обувки, за защита могат да се използват и чорапи;
 6. Бягането е най-лесно по намокрената от морето пясъчна ивица. Обикновено най-близката до водата площ е най-твърда.