Nisipurile de Kamcia 2018

duminică, 27 mai 2018 07:00 fix


Declar:

 1. Informaţiile completate de mine în formularul de înscriere sunt corecte şi pline.
 2. Am 18 ani împliniţi în ziua concursului.
 3. Starea mea fizică şi psihică permite să particip la acest concurs, asumându-mi toate riscurile.
 4. Nu voi arunca nici un fel de deşeuri în afara de zonele aflate la cel mai mult 50 de metri de la punctele de alimentare.
 5. Nu mă voi abate de traseul, adică la mai mult de 15 metri de mare. În cazul în care decid să renunţ la competiţia îniante de final îi voi înştiinţa pe organizatori.
 6. Voi respecta toate recomandările organizatorilor, inclusiv să primesc îngrijiri medicale dacă ei consideră că starea mea le necesită.
 7. Organizatorii ar putea decide amânarea sau anularea concursului din cauze legate de condiţiile meteorologice sau din alte motive legate de forţa majoră şi în acest caz nu voi cere alte despăgubiri decât restituirea taxa de participare la concurs.
 8. Nu voi avea nici un fel de pretenţii faţă de organizatori în caz de orice fel de traumatisme în timpul evenimentului.
 9. Nu voi folosi nici un fel de medicamente interzise în sport.
 10. Am citit regurile şi condiţiile de participare şi sunt de acor cu acestea.
 11. Pentru minori este necesară semnarea unei declaraţii de acord parintal.

Sunt de acord:

1. Să primesc asistenţa medicală dacă apare nevoie.

2. Să fiu înregistrat foto şi video şi imaginile pe care apar să fie folosite de către organizatori.

3. Să fiu declasat dacă încalc regulile competiţiei.

4. Organizatorii să procedeze şi să păstreze date despre mine - nume, data de naştere, sex şi altă informaţie necesară pentru înscriere.